Cho thuê nhà bạt, lều bạt

Cho thuê gian hàng hội chợ kích thước tiêu chuẩn 3m x 3m Bán và cho thuê nhà bạt, nhà lều : Nhà bạt tổ chức sự kiện, nhà bạt không gian, nhà bạt trụ tròn, nhà lều đám cưới, nhà bạt để xe, nhà bạt khổ ngang 20m, 18m, 15m, 12m, 10m, 9m, 6m.

 

Lều xếp bán hàng 3mx3m
Nhà bạt trụ tròn O42, bạt trắng- bạt xanh – bạt trắng đỏ – bạt 2 da trắng xám  – – cao 4.75m, mỗi nhịp 3m, sắt dày 1.5mm.

khẩu độ 3m

khẩu độ 6m

Nhà bạt trụ tròn O42, bạt trắng- bạt xanh – bạt trắng đỏ – bạt 2 da trắng xám – mỗi nhịp 4m, sắt dày 1.5mm.

khẩu độ 6m – cao 4.75m

khẩu độ 8m – cao 5.5m

Nhà bạt không gian, bạt trắng xám 2 da chóng nhiệt -02 mái, sắt hộp hàn zigzag,

khẩu độ 7,5m – cao 5,5m, mỗi nhịp 4m

khẫu độ 10m cao 6m + nhịp 5m

khẫu độ 12m cao 6m + nhịp 4m

khẫu độ 15m cao 6m + nhịp 4m

khẫu độ 20m cao 8.5m + nhịp 4m

Nhà bạt không gian, bạt trắng xám 2 da chóng nhiệt -02 mái, sắt hộp hàn zigzag,

khẫu độ 12m cao 6m + nhịp 6m

khẫu độ 15m cao 6m + nhịp 6m

khẫu độ 18m cao 8m + nhịp 6m

La phông vải trần nhà bạt chóng nhiệt
Vách bạt che mưa nắng
Mái hiên hai bên nhà bạt che mưa nắng, loại không gian
Mái hiên hai bên nhà bạt che mưa nắng, loại trụ tròn
Gian hàng tiêu chuẩn hội chợ  khung nhôm, vách nhựa, 01 bàn- 02 ghế-, 02 bóng đèn, thảm đỏ-pallet, 01 quạt gió), nóc và mái bạt

tiêu chuẩn 3mx3m,

Gian hàng tiêu chuẩn hội chợ 3mx3m, khung nhôm, vách gỗ, 01 bàn- 02 ghế-, ), không nóc

tiêu chuẩn 3mx3m,

gian hàng hội chợ đặc biệt

tính theo thiết kế

.
.
.
.