Lễ Hội Việt Nhật tại Đà Nẵng

Lễ Hội Việt Nhật tại Đà Nẵng

Đây là sự kiện nhằm tôn vinh tinh thần đoàn kết hữu nghị, giới thiệu rộng rãi đến công chúng nhiều nét văn hóa, nghệ thuật độc đáo của hai dân tộc, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa TP Đà Nẵng và các tỉnh thuộc Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực.

.
.
.
.