Category Archives: EVENT

Tổ chức hoạt náo

Tổ chức hoạt náo

Green Hope tổ chức hoạt náo giới thiệu sản phẩm : tổ chức phát sampling, phát mẫu thử, phát tờ rơi, đổi quà, chấm điểm, tổ chức hoạt náo giới thiệu sản phẩm, hoạt động activation tại siêu thị, chợ, trung tâm thương mại Liên hệ Tổ chức tiệc kỷ niệm công ty – tiệc […]

Tổ chức tiệc kỷ niệm công ty – tiệc cuối năm

Green Hope tổ chức sinh nhật – tiệc cưới – tiệc công ty – tiệc cuối năm và  sản xuất và buôn bán trang thiết bị tổ chức sự kiện, cung cấp nhân sự chuyên nghiệp cho sự kiện trên toàn quốc tại Hồ Chí Minh –  Hà Nội –   Hải Phòng –  Đà Nẵng […]

.
.
.
.