Link Video các SHOW đã thực hiện

Link báo chí

  • https://baodanang.vn/channel/5414/201707/soi-noi-le-hoi-giao-luu-van-hoa-viet-nhat-2017-2564198/
  • https://thethaovanhoa.vn/van-hoa/le-hoi-giao-luu-van-hoa-viet-nhat-2017-se-dien-ra-tai-da-nang-n20170724164128472.htm
  • https://plo.vn/van-hoa/doan-thi-hong-trang-dang-quang-hoa-khoi-mien-trung-2016-674706.html
  • https://thanhnien.vn/van-hoa/hoa-khoi-mien-trung-2016-ton-vinh-co-gai-mang-ve-dep-nghia-tinh-767325.html
  • http://tapchithoitrangtre.com.vn/tin-tuc/tin-cap-nhat/cuo-c-thi-hoa-khoi-mie-n-trung-2016.html
  • http://www.nguoitieudung.com.vn/dong-hanh-cung-mien-trung-than-yeu-d43481.html
  • https://baoxaydung.com.vn/chuong-trinh-truyen-hinh-thuc-te-alo-phu-quy-den-roi-vi-mien-trung-than-yeu-212022.html
  • https://thanhnien.vn/ban-can-biet/khep-lai-hanh-trinh-day-cam-xuc-cua-chuong-trinh-alo-phu-quy-den-roi-866118.html